wentylacja

Wentylacja

Wentylacja to cyrkulacja powietrza, z reguły pomiędzy pomieszczeniami a przestrzenią na zewnątrz.

Wentylacja to cyrkulacja powietrza między pomieszczeniami lub pomieszczeniami a przestrzenią na zewnątrz pomieszczeń.
Wentylacja pomieszczeń zapewnia wymianę zużytego i zanieczyszczonego powietrza na świeże, niezbędne do oddychania oraz prawidłowego funkcjonowania urządzeń zużywających powietrze.
Wentylacja może być w systemie otwartym – świeże powietrze pobierane jest z otoczenia lub w systemie zamkniętym – zużyte powietrze jest filtrowane, pozbawiane szkodliwych gazów i uzdatniane w tlen.

Mamy następujące rodzaje wentylacji

  • grawitacyjna gdzie wymiana powietrza realizowana jest na zasadzie różnicy ciśnień między przestrzenią wentylowaną a ujściem kanału wentylacyjnego do atmosfery,
  • mechaniczna gdzie wymiana powietrza jest wymuszona za pomocą urządzeń mechanicznych,
  • hybrydowa będąca kombinacją wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej
  • niektóry wymieniają jeszcze wentylację naturalną realizowaną przy wykorzystaniu przeciągu w pomieszczeniach – popularne wietrzenie pomieszczeń za pomocą otwartych okien.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *