Skip to content

Dbajmy o czyste powietrze

ponieważ nim oddychamy

Zanieczyszczenia powietrza są głównymi przyczynami globalnych zagrożeń środowiska. Międzynarodowa Organizacja Pracy definiuje je jako wszelkie skażenie powietrza przez substancje, które są szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne z innych przyczyn, bez względu na ich postać fizyczną[1]. Spalanie paliw kopalnych, działalność rolnicza, eksploatacja górnicza to tylko niektóre z głównych przyczyn zanieczyszczenia powietrza. [2] Najczęściej i najbardziej zanieczyszczają atmosferę: dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, tlenki azotu oraz pyły

Designed using Magazine News Byte. Powered by WordPress.